logo de adhara
Usuari  
Clau  
   
10
 
 
 
ÀREES DE TREBALL
 
  • Estudis d'Impacte Ambiental

  • Avaluació Ambiental Estratègica

  • Estudis de Paisatge

  • Ordenació d’Espais Protegits

  • Agenda 21 local

  • Estudis de patrimoni cultural i arqueològic

  • Estudis de fauna i flora